Αρχική » Ιστορικό Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ποιότητα ζωής και όρια θεραπείας

Αθήνα, Ιανουάριος 2006
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα

Αθήνα, Ιανουάριος 2006
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Επανάσταση στη Γενετική – Προβληματισμοί

Αθήνα, Μάρτιος 2002
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά προβλήματα στους υπερήλικες – ποιότητα ζωής

Αθήνα, Ιανουάριος 2002
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά προβλήματα στην 3η ηλικία

Αθήνα, Ιανουάριος 2000
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Εύβοιας
Θέμα: Ιατρική Ευθύνη

Χαλκίδα, Ιούνιος 1999
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα στη διάρκεια της ζωής

Αθήνα, Δεκέμβριος 1997
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας
Θέμα: Το τέλος της ζωής – συμπεριφορά και ηθικά προβλήματα

Αθήνα, Δεκέμβριος 1995
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής

Αθήνα, Μάρτιος 1995
Λαμία, Νοέμβριος 1995
Κοινή Εκδήλωση
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας και Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993

Θέμα: Περιορισμοί στην περίθαλψη
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
«Μνήμη Σπύρου Δοξιάδη»

Νοέμβριος 1991
Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας
2ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό Συνέδριο
Ιούνιος 1991

Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα τρίτης ηλικίας
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Κοινή Συνεδρίαση – Ιούνιος 1991

Στρογγύλη Τράπεζα

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα στη χειρουργική πράξη
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μάρτιος 1993

Θέμα: Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα στην Ιατρική Πράξη. Έρευνα και εκπαίδευση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Στο πρόγραμμα του 18ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου που οργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών περιλαμβάνεται και η Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού που παρουσιάζει η Εταιρεία μας με θέμα:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Διεταιρική Συζήτηση)


Συντονιστής: Αριστοτέλης Κάτσας, Χειρουργός
Μετέχουν: Αικατερίνη Παπαδάκη, Δρ. Νοσηλευτικής
Βάσος Χαραλαμπίδης, Παιδίατρος
Αντώνιος Χριστοφιλόπουλος, Νομικός-Διοικητικός
Παντελής Γλάρος, πρώην ασθενής

Σάββατο 16 Μαΐου 1992, ώρα 9-10.30 π.μ.
Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ, αίθουσα «ΒΕΡΓΙΝΑ»

Η Πρόεδρος
Μερόπη Βιολάκη - Παρασκευά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 19 Μαρτίου 1992 ώρα 7.30 μ.μ. στο Δώμα του Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός" με θέμα:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ηθικοί και Δεοντολογικοί Προβληματισμοί


Συντονιστής: Αριστοτέλης Κάτσας, χειρουργός
Μετέχουν: Αναστασία Γεωργούλη - Κούκκου, παιδίατρος
Σπύρος Δρακόπουλος, χειρουργός
Ευάγγελος Μωραΐτης, λέκτορας Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ορθοπεδικός χειρουργός
Στάμος Παπαστάμου, καθηγητής Παντείου, Κοινωνικός Ψυχολόγος

Η Πρόεδρος
Μερόπη Βιολάκη - Παρασκευά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 1992 ώρα 7.30 μ.μ. στο Δώμα του Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός" με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Συντονιστής: Γεώργιος Μανιάτης, καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Συμμετέχουν: Ηλίας Βουλγαράκης, καθηγητής Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτα Δάλλα-Βοργιά, νομικός, λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος Μπεράτης, καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρόεδρος
Μερόπη Βιολάκη – Παρασκευά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 1992 ώρα 7.30 μ. μ. στο Δώμα του Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός" με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Συντονιστής: Μ. Βιολάκη - Παρασκευά
Συμμετέχουν: Βαρώνος Δ., καθηγητής φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Βελογιάννη Λ., λέκτορας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δοντάς Τ., ιατρός, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρίας
Κάτσας Α., χειρουργός, Δ/ντής Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"
Πλατή Χ., Διευθύνουσα Αδελφή Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 2 Μαΐου 1991, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΩΝ (και άλλων επαγγελμάτων υγείας)

Συντονιστής: Σπύρος Δοξιάδης
Συμμετέχουν: Ειρήνη Αναπλιώτη - Βαζαίου, Νομικός Σύμβουλος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Παναγιώτα Δάλλα - Βοργιά, Νομικός, Λέκτορας Παν. Αθηνών
Σωτήρης Ιατρίδης, επ. καθηγητής Παθολογίας
Αριστοτέλης Κάτσας, χειρουργός, Δ/ντής Ευαγγελισμού

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τρίτη 23 Απριλίου 1991, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συντονιστής: Ελένη Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Ψυχολόγος, Δ/ντρια Τομέα Οικογενειακών Σχέσεων Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
Συμμετέχουν: Νέλλη Γεωργούδη, Κλινική Ψυχολόγος, Τομέας Οικογενειακών
Σχέσεων Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Κωνσταντίνα Γκίκα, Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Στέλλα Τσίτουρα, Παιδίατρος
Ειρήνη Φερέτη. Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Τομέας Οικογενειακών Σχέσεων Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 14 Μαρτίου 1991, ώρα 7.30 μ. μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

Συντονιστής: Παπαδημητρίου Ι., καθηγητής χειρουργικής
Συμμετέχουν: Βέλτσος Αθ., κτηνίατρος, πρ. Αντιπρόεδρος φιλοζωϊκής Εταιρείας
Βρυσανάκης Π., επιθεωρητής Βρεττανικής Εταιρείας για την μέριμνα των ζώων
Κουτσελίνης Α., καθηγητής Ιατροδικαστικής
Σάμιος Β., πρόεδρος Εταιρείας Πειραματικής Ιατρικής
Χαριτάκης Γ., καρδιολόγος

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 1991, ώρα 7.30 μ. μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Συντονιστής: Λανάρα Βασιλική, καθηγήτρια Νοσηλευτικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετέχουν: Κουκιού Καλλιόπη, Δρ. Νοσηλευτικής, Διευθύντρια Ν.Υ. Ιπποκράτειου
Κουτσελίνης Αντώνης, καθηγητής Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Κυρίτση Ελένη, πτυχιούχος Νοσηλευτικής, καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθηνών
Πατηράκη - Κουρμπάνη Ελισάβετ, πτυχιούχος Νοσηλευτικής Προϊσταμένη Ν/Άγιος Σάββας
Ραγιά Αφροδίτη, καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Συντονιστής: Χ. Προυκάκης, καθηγητής Ιατρικής φυσικής Παν/μίου Αθηνών
Συμμετέχουν: Ι. Αναστασιάδης, πρόεδρος Επιτροπής Θερμοπυρηνικής Συντήξεως
Π. Κωστάμης, επ. καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών
Δ. Λεωνίδου, καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ
Σήλια Νικολαΐδου, επ. καθηγήτρια Κοινωνιολογίας ΕΜΠ

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 1990, ώρα 7.30 μ. μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστής: Κουτσελίνης Αντώνης, καθηγητής Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Συμμετέχουν: Γεωργακόπουλος Ιγνάτιος, Θεολόγος, Πρωτοσύγγελος Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς
Λαμπίρη - Δημάκη Ιωάννα, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
Πρίφτης Κωνσταντίνος, Ιατρός, Θεολόγος

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε την Πέμπτη 26 Απριλίου 1990, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) σε συζήτηση με θέμα:

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Συντονιστής: Καθηγητής Α. Κουτσελίνης
Συμμετέχουν: Αναπλιώτου - Βαζαίου Ε., Νομικός Σύμβουλος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Βαρελάς Δ., Εκπρόσωπος Φαρμακοβιομηχανίας
Βαρώνος Δ., Εκπρόσωπος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
Καμάς Α., Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Κωστόπουλος Ν., Εκπρόσωπος Πανελληνίου φαρμακευτικού Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) σε συζήτηση με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ

Συντονιστής: Κώστας Παππάς, Παιδίατρος
Μετέχουν: Παναγιώτα Δάλλα - Βοργιά, Νομικός
Χρήστος Κώσταλος, Παιδίατρος
Στέλιος Μιχαλάς, Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Θεοχάρης Παταργιάς, Καθηγητής Βιολογίας

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 1990, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) σε συζήτηση με θέμα:

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συντονιστής: Ευτύχιος Βορίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας
Μετέχουν: Ρένα Αναπλιώτου - Βαζαίου, Νομικός
Αριστοτέλης Κάτσας, Ιατρός Χειρουργός
Αντώνης Κομνηνός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Αντώνης Κουτσελίνης, Καθηγητής Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Χάρης Πολίτης, Νομικός

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 1990, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ και ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Συντονιστής: Σπύρος Δοξιάδης, παιδίατρος
Μετέχουν: Ελένη Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, ψυχολόγος
Γεράσιμος Ρηγάτος, ογκολόγος
Περικλής Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος
Κατερίνα Δασκαλάκη, δημοσιογράφος
Γιώργος Κουμάντος, νομικός, καθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Συντονιστής: Χ. Κατάμης, καθηγητής Παιδιατρικής
Συμμετέχουν: Ε. Αναπλιώτου - Βαζαίου, δικηγόρος, νομ. σύμβουλος ΠΙΣ
Ε. Βαλάσση - Αδάμ, δ/ντρια Κοιν. Παιδιατρικής. Ινστιτούτο -Υγείας του Παιδιού, επικ. καθηγήτρια
Ε. Βορίδης, καθηγητής Παθολογίας
Α. Κουτσελίνης, καθηγητής Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Ι. Παπαδημητρίου, καθηγητής Χειρουργικής

Ο Πρόεδρος
Σπύρος Δοξιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Στο Συνέδριο της European Association of Centers of Medical Ethics περιλαμβάνεται και η συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού με θέμα:

Σύγχρονα Προβλήματα στην Ιατρική Ηθική

που θα γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 1988 και ώρα 11 π.μ.

Συντονιστής: Σπύρος Δοξιάδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί
Εισηγητές: Αναστάσιος Γιαννουλάτος, επίσκοπος Ανδρούσης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντώνιος Κομνηνός, επίκ. καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ηλίας Κούβελας, καθηγητής φυσιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Paul Schotsmans, καθηγητής Ιατρικής Ηθικής και Διευθυντής Κέντρου Ιατρικής Ηθικής στη Leuven
Eduard Seidler, καθηγητής Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής στο Freiburg
Οι ομιλίες και η συζήτηση θα γίνουν στα Ελληνικά και Αγγλικά με σύγχρονη μετάφραση
Ινστιτούτο GOETHE
Ομήρου 14-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 1988, ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Ινστιτούτου GOETHE (Ομήρου 14 - 16) με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ

Συντονιστής: Αναστάσιος Σ. Δοντάς, Καθηγητής Παθολογίας
Kωv. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος Ελλήνων Ποινικολόγων
Αικ. Δημητριάδου, Διευθύνουσα Αδελφή Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός" Ιωάν. Κορναράκης, Καθηγητής Ποιμαντικής Ψυχολογίας
Αντ. Κουτσελίνης, Καθηγητής Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Στ. Παντελάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής
Κων. Σολδάτος, Καθηγητής Ψυχιατρικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Συντονιστής: ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ
Μετέχουν: ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ - ΔΗΜΑΚΗ, κοινωνιολόγος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παθολόγος
ΒΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, παιδίατρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛΟΥ, ψυχίατρος

Παρασκευή 6 Μαΐου 1988, ώρα 19.30
Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ, αίθουσα "ΟΛΥΜΠΙΑ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 17 Μαρτίου 1988, ώρα 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, τακτικός Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετέχουν: ΡΕΝΑ ΒΑΖΑΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ, Νομικός Σύμβουλος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Διδάκτωρ Νομικής, Αντιεισαγγελεύς Εφετών
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ, Λέκτορας Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 1988, ώρα 7.30 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Συντονιστής: ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Δικηγόρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Συμμετέχουν: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΪΚΟΣ, ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ, Καθηγήτρια φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κρήτης ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, Δικηγόρος Γεν. Γραμματέας Δικηγορ. Συλλόγου Αθηνών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΖΗΣ, Ιατρός, παθολόγος - ογκολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 1988, ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ

Συντονιστής: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΣ, Χειρούργος
Συμμετέχουν: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΛΛΑ - ΒΟΡΓΙΑ, Νομικός
ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδική Επιστήμων φιλοσοφίας
ΣΑΒΙΝΑ ΖΕΗ, Πρώην Ασθενής
ΛΟΪΖΟΣ ΠΟΥΛΟΣ, Ιατροδικαστής
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΗΓΑΤΟΣ, Διευθυντής Ογκολογίας Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΑΔΑΚΗ, Κοινωνική Λειτουργός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τρίτη 9 Ιουνίου 1987, ώρα 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) με θέμα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονιστής: Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α-1. Δ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Συμμετέχουν: ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ, Συγγραφέας
ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος Εταιρίας Ιατρικής Ηθικής
ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδική Επιστήμων φιλοσοφίας
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΗΓΑΤΟΣ, Διευθυντής Ογκολογίας Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τρίτη 28 Απριλίου 1987, ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (οδός Ακαδημίας 7) με θέμα:

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Συντονιστής: Ο Καθηγητής ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συμμετέχουν: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Νομικός - Βιοηθικός
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Καθηγητής Βιολογίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Επ. Καθηγητής Θεολογίας
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
5 Μαρτίου 87

Κουτσελίνης Α.
Δοντάς Α.
Φέσσας Φ.
Κριμπάς Κ.
Φίλιας Β.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στην συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 1987, ώρα 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48).

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Συντονιστής: ΜΕΡΟΠΗ ΒΙΟΛΑΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Μετέχουν: ΡΕΝΑ ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ - ΒΑΖΑΙΟΥ, Νομικός
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΣ, Ιατρός Χειρούργος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ, Ψυχίατρος
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ, Κοινωνική Λειτουργός, Σύμβουλος ΕΕΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ, Κοινωνικός Ψυχολόγος

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού την Τρίτη 13 Μαΐου 7,30 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7) με θέμα:

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Συντονιστής: ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ, πρόεδρος Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί
Μετέχουν: Αρχιμ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διδάκτωρ φιλοσοφίας Πανεπ. Γλασκώβης
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ, Αν. καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Πανεπ. Αθηνών
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, καθηγητής Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ, καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

» Πρόσφατα άρθρα
5th European Medical Students’ Council “Doctor and Patient relationship: in front of terminally ill patients”, Athens, April 30-May 04, 2008.
» Μηχανές Αναζήτησης
www.google.com
www.live.com
www.search.msn.com
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.lycos.com
www.looksmart.com
www.metacrawler.com