Αρχική » Σύνδεσμοι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία - www.helrad.org
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία - www.anaesthesiology.gr
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - www.cancer-society.gr
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία - www.hsg.gr
Ελληνική Δερματολογική-Αφροδισιολογική Εταιρεία - www.edae.gr
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - www.endo.gr
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας - www.eexot.gr
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία - www.huanet.gr
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία - www.forthnet.gr/hua
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία - www.eyenet.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

WHO - www.who.int
UNAIDS - www.unaids.org
UNICEF - www.unicef.org
NIH - www.nih.gov
FDA - www.fda.gov
CDC - www.cdc.gov
CDC - Emergency Preparedness & Response Site - www.bt.cdc.gov
European Community europe.eu.int
European Parliament - www.europarl.eu.int
Council Of Europe - www.coe.int
PHRMA - www.Phrma.org

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, Δωρητών Ιστών, Οργάνων και Βιολογικού Υλικού - www.aima.gr,
Το αίμα - www.blood.gr
Το παιχνίδι της αιμοδοσίας - www.blood-game.gr

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Γιατροί του κόσμου - www.mdmgreece.gr
Γιατροί χωρίς σύνορα - www.msf.gr
Σύνθεση - www.hiv.gr
Κέντρο Ζωής και Έμπνευσης - www.kentrozois.gr

ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

JAMA - jama.ama-assn.org
Lancet - www.thelancet.com
British Medical Journal - www.bmj.com
The New England Journal of Medicine - www.nejm.org

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

European Commission
Maurizio Salvi, PhD
Head of the EGE Secretariat
Member of the Bureau of European Policy Advisers (ΒΕΡΑ)
European Commission, Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 299 11 79
Fax (32-2) 299 45 65
E-mail: maurizio.salvi@ec.europa.eu
Website: http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm

ΚΥΠΡΟΣ
Further information
Rena Vrahimi-Petridou
President
Cyprus National Bioethics Committee
1 Apelli Street
1403 Nicosia
Cyprus
Tel. (357) 22 88 92 27 / (357) 22 88 91 03
Fax (357) 22 66 50 80
E-mail: repetridou@law.gov.cy
Website: www.bioethics.gov.cy

Επιτροπή Βιοηθικής ΔΑΝΙΑ
Further information
Project leader: Thomas Laursen
E-mail: Thomas.laursen@etiskraad.dk
Tel. (45) 35 37 58 33 / (45) 20 87 06 70
Websites: www.homoartefakt.dk (in Danish)
http://www.etiskraad.dk/sw293.asp (the Council’s homepage in English)

ΓΑΛΛΙΑ
Further information
Marie-Hélène Mouneyrat
Secretary General
National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences
7, rue Saint-Georges
F-75009 Paris
Tel. (33) 01 53 86 11 49 / 52
Fax (33) 01 53 86 11 40
E-mail: contac@comite-ethique.fr
Website: www.ccne-ethique.fr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Further information
Ulrike Florian
Press and Public Relations Officer
German National Ethics Council
Jaegerstrasse 22/23
D-10117 Berlin
Tel. (49-30) 20370-242
Fax (49-30) 20370-252
E-mail: kontakt@ethikrat.org
Website: www.ethikrat.org

ΕΛΛΑΔΑ
Further information
Mrs Marianna Dracopoulou
Executive Head Secretary
Greek National Bioethics Commission
47 Evelpidon Street
11362 Athens
Greece
Tel. (30-210) 88 47 700
Fax (30-210) 88 47 701
E-mail: Secretariat@bioethics.gr
Website: www.bioethics.gr

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Further information
Dr Siobhán O’ Sullivan
Irish Council for Bioethics
Regus House, Block 4, Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 477 32 15
Fax (353-1) 402 95 90
E-mail: s.osullivan@gmail.com
Website: www.bioethics.ie

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Further information
Jean-Claude Milmeister
Head of Office
Luxembourg National Consultative Ethics Commission for Life and Health Sciences
2 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
Tel. (352) 24 78 66 28
Fax (352) 26 68 35 01
E-mail: cne@mcesr.etat.lu
Website: www.cne.lu

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Further information
Conselho National de Ética para as Ciências da Vida
Paula Martinho da Silva (President)
pres.cnecv@sg.pcm.gov.pt
Ana Sofia Carvalho (Assessor for the President)
ascarvalho@sg.pcm.gov.pt
Ed. Presidência do Conselho de Ministros
Rua Professor Gomes Teixeira
P-1350-265 Lisboa
Tel. (351) 21 392 73 16
Fax (351) 21 392 76 29
E-mail: cnecv@sg.pcm.gov.pt
Website: www.cnecv.gov.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Further information
Ioana Ispas
Secretary-General
Romanian National Ethics Council
Official title: Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii
21-25 Mendeleev Street,
010362 Bucharest
Romania
Tel. (40-21) 212 77 91
Fax (40-21) 318 30 53
E-mail: iispas@mct.ro
Website: http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=482

ΣΟΥΗΔΙΑ
Further information
Swedish Council on Medical Ethics
Ministry of Health and Social Affairs
Kv. Spektern
SE-103 33 Stockholm
Sweden
Contact:
Chairman: Professor Daniel Tarschys, Daniel.tarscys@statsvet.su.se
Tel. (46-8) 16 15 78
Secretariat: Dr Erik Forsse, erik.forsse@social.ministry.se
Tel. (46-8) 405 17 39
Ms Lotta Eriksson, lotta.eriksson@social.ministry.se
Tel. (46-8) 405 27 58
Website: www.smer.se

U.K.
Further information
Hugh Whittall
Director, Nuffield Council on Bioethics
28 Bedford Square
London WC1B 3JS
Tel. (44-207) 681 96 19
Fax (44-207) 637 17 12
E-mail: bioethics@nuffieldbioethics.org
Website: www.nuffieldbioethics.org

European Commission
Further information
Dr Paul Timmers
Directorate-General for the Information Society and Media
European Commission
Tel. (32-2) 299 02 45
E-mail: paul.timmers@ec.europa.eu
Website: see http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/

Contact:
Philippe Galiay
Directorate-General for Research, Governance and Ethics Unit
Tel. (32-2) 295 40 68
E-mail: philippe.galiay@ec.europa.eu

Tonia Jiménez
Directorate-General for Research, Communication Unit
Tel. (32-2) 299 21 92

Unesco
Further information
Mrs Sabina Colombo
Programme Specialist, Section of Bioethics
Division of Ethics of Science and Technology
Human and Social Science Sector
Unesco
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
Tel. (33-1) 45 68 38 03 / 39 39
Fax (33-1) 45 68 55 15
E-mail: s.colombo@unesco.org
» Πρόσφατα άρθρα
5th European Medical Students’ Council “Doctor and Patient relationship: in front of terminally ill patients”, Athens, April 30-May 04, 2008.
» Μηχανές Αναζήτησης
www.google.com
www.live.com
www.search.msn.com
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.lycos.com
www.looksmart.com
www.metacrawler.com